Eğitimler

Çeşitliliğin, kurumlara yaratıcılık, çalışanlar tarafından sahiplenilme, yeni jenerasyon çalışanlara da daha cazip bir işyeri olarak görülme gibi avantajlar sağladığını biliyoruz. Dünya nüfusunun yarısını, ihtiyari tüketici mallarını pazarının yüzde 70’ini oluşturan kadınların dünya ekonomisindeki yeri ancak ardarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle anlaşıldı. SODA olarak ihtiyacın tespiti sonrası kurumlara özel eğitim modülleri geliştirmekte ve uygulamaktayız..

PERYÖN

Personel Yönetimi Derneği ile işbirliği içinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Yerinde Eşitlik eğitimleri vermekteyiz. PERYÖN’ün üyelerine duyurduğu bu eğitimlere daha çok İK ve PR yöneticileri ilgi göstermektedir. Günümüzde eşitliğin iş yerleri için çalışan verimini en yüksek düzeye çıkaran bir düzenleme olduğu artık anlaşılmış durumdadır. Türkiye’de bir çok şirket bu fırsatın farkına varmış ve Birleşmiş Milletlerin Kadınları Güçlendirme Prensiplerini (WEP) imzalamıştır. Bu Prensiplerin en önemlilerinden biri de iş yerinde eşitlikçi bir ortamın sağlanmasıdır. İş Yerinde Eşitlik eğitimi, şirketlere eşitliği nasıl sağlayacaklarını anlatmaktadır.

DOĞUŞ HOLDİNG

Personel Yönetimi Derneği ile işbirliği içinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Yerinde Eşitlik eğitimleri vermekteyiz. PERYÖN’ün üyelerine duyurduğu bu eğitimlere daha çok İK ve PR yöneticileri ilgi göstermektedir. Günümüzde eşitliğin iş yerleri için çalışan verimini en yüksek düzeye çıkaran bir düzenleme olduğu artık anlaşılmış durumdadır. Türkiye’de bir çok şirket bu fırsatın farkına varmış ve Birleşmiş Milletlerin Kadınları Güçlendirme Prensiplerini (WEP) imzalamıştır. Bu Prensiplerin en önemlilerinden biri de iş yerinde eşitlikçi bir ortamın sağlanmasıdır. İş Yerinde Eşitlik eğitimi, şirketlere eşitliği nasıl sağlayacaklarını anlatmaktadır.

PEYNİRLİ YUMURTA

Temelde bir motivasyon, kendini keşif ve iletişim eğitimi olan Peynirli Yumurta, adını iki kişilik kısa bir tiyatro oyunundan almaktadır. Biri kadın diğeri erkek iki profesyonel ve tanınmış tiyatro oyuncusu önce Peynirli Yumurta adlı oyunu sahnelemekte ardından seyirci/katılımcılarla oyunu belli bir yöntem çerçevesinde tartışmaktadırlar. Çeşitli özel sektör şirketlerinde gerçekleştirilen Peynirli Yumurta çalışması çok olumlu karşılanmıştır.

SİVİL TOPLUM REHBERİ

Toplumsal sorunların çözümüne katkı vermek isteyen ancak alanı tanımayan kişiler için hazırlanan bu eğitim programı ile Türkiye’deki sivil alanı tanıtmak ve gönüllülerin sayısını artırmak amacındayız AB ülkelerinde gönüllülük ve sivil alana katılım oranı gençler için %25, en yüksek katılım %40 ile Danimarkada iken Türkiye’de katılım oranı %10 bile değildir. (www.tusev.org.tr)

MEDYA KULLANIMI EĞİTİMİ

Günümüzde şirketler kurumsal duruşları, vizyon ve misyonları kadar yöneticileri ile de medyada görünür hale geliyorlar. Yöneticilerin toplum önünde konuşması, panel ve seminerlere katılması, facebook, twitter, instagram vb sosyal medya araçlarını etkin ve doğru kullanması, TED X konuşmalarına katılması, medyaya röportaj vermesi her zamankinden daha önemli. Tüm bu alanlarda etkin ve doğru konumu yakalamak için hazırlanan eğitimi uzun yıllar medya çalışanı ve yöneticisi olarak görev yapmış iki deneyimli isim veriyor.

İŞ YERİNDE DİYALOG

Uzun süre birlikte çalışan insanların arasında gelişen iletişimin yararlı ve zararlı yönlerinin ele alındığı eğitimin temel amacı, müzakere ve moderasyon yöntemlerini uygulamalı olarak öğreterek iletişimdeki tıkanıklıkları açmak. Her kademeden çalışanın yararlanacağı bu eğitimin katılımcıları, öğrendikleri yöntemleri özel hayatlarında da uygulayarak yakınlarıyla daha verimli ilişkiler kurabilecekler.

EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Şirketlerin kendi bünyelerinde yetiştirmek istedikleri eğiticiler için tasarlanan bu eğitim 4 gün sürmektedir. Alanında uzman kişilerce verilen eğitimleri, şirket ve eğitici olarak çalışacak kişinin ihtiyaçlarına göre düzenlemekteyiz.

ÖĞRENEN EBEVEYN

Öğrenen Ebeveyn yöntemini Psikodrama Grup Terapisi'nden alan bir programdır. Beraber hissetme, beraber olma ve beraber yapma ilkesinden hareket eder. Katılımcı ebeveynler sorunlarını uzun uzun konuşmak yerine yaparak ve yaşayarak deneyimler, çözümleri ise hemen o anda üreterek ve deneyerek gerçekleştirirler.

SEÇİMLERİM BENİM / BURADAYIM

İster iş hayatında ister özel hayatta bir karar almak, onu uygulamak ve sonuçlarına katlanmak oldukça zordur. İşi /durumu koruma ve sürdürmeye yönelik korkularımız karşı koymayı engelliyor ve karşı koyamadıkça özgüvenimizi ve içtenliğimizi kaybediyorsak? Bunu değiştirmek için elimizde. Seçimlerim Benim eğitimiyle özgüven, karar almak ve korkularımız üzerine çalışacağız.

Eğitimlerimiz, çalışanları eğitim sürecinin bir parçası yaparak eğitimi içselleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla interaktif  biçimde tasarlanmıştır. Her eğitimin farklı kazanımları olsa da, genel kazanım, toplumsal cinsiyet farkındalığı olan çalışanların bulunduğu, yaratıcılığı ve hayal gücünü besleyen, uyum içinde rahat çalışılan, eşitliği önceleyen bir toplumsal geleceğin kurumlarını oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • İş Yerinde Eşitlik
  • Liderlik ve Yöneticilik
  • Çatışma Yönetimi
  • Medya Kullanımı Eğitimi
  • Öğrenen Ebeveyn
  • Seçimlerim Benim / Buradayım
  • Peynirli Yumurta
  • Eğitici Eğitimi

Eğitim programı ve içeriklerinin daha doğru belirlenmesi için öncesinde ihtiyaç analiz ve ön rapor çalışması, eğitim sonrasında da ölçme ve değerlendirme çalışması hazırlanmaktadır.